vrijdag 1 oktober 2010

Middeleeuwse geschiedvervalsing

In de middeleeuwse kerk Santi Quattro Coronati kwam Co een bijzonder voorbeeld van middeleeuwse geschiedvervalsing tegen. De Sylvesterkapel van de kerk is helemaal beschilderd met 12e eeuwse fresco's van de Donatio Constantini. Volgens dit verhaal zou de eerste Christelijke Romeinse keizer Constantijn de stad Rome en het westelijke deel van het Romeinse rijk geschonken hebben aan paus Sylvester I, uit dank voor zijn overwinning op de heidense keizer Maxentius, omdat Sylvester de keizer van melaatsheid genezen zou hebben en omdat Sylvester Constantijn gedoopt had.
De pausen hadden in de middeleeuwen zelfs de originele brief van Constantijn om die schenking te bewijzen. De brief gold als hét bewijs dat de pausen niet alleen in geestelijke opzicht superieur waren aan de koningen en keizers, maar ook in aards opzicht. In de pauselijke visie waren de aardse heersers onderworpen aan het absolute gezag van de paus. Dat is mooi afgebeeld op de fresco's, waar de gekroonde paus Sylvester te paard Rome binnengaat, begeleid door een deemoedige (en lopende!) keizer Constantijn.
Helaas voor de pausen bleek aan het einde van de middeleeuwen dat de brief een vervalsing was: iemand aan het pauselijke hof heeft hem waarschijnlijk vlak vóór het jaar 800 gemaakt om de macht van de paus over Rome en midden-Italië rechtmatig te maken. Ook gaf de legende van de Donatio Constantini de pauzen in die tijd een sterkere positie tegenover de Oost-Romeinse keizers en de nieuwe macht in West-Europa, het Frankische rijk van Karel de Grote. Na de middeleeuwen is er van de Donatio Constantini dan ook weinig meer gehoord.
Overigens heeft de Sylvesterkapel niet alleen hele mooie fresco's, maar ook een fraaie laat-middeleeuwse vloer met marmeren mozaïeken. De kerk van de quattro coronati is dan ook zeker de moeite waard om te bezoeken in Rome (al was het alleen maar vanwege het nonnetje dat achter een luikje met dikke tralies je euro in beslag neemt en je daarna binnenlaat in de Sylvesterkapel. En je er overigens na een kwartier ook weer uitschopt).

2 opmerkingen:

Anoniem zei

U schrijft, dat de vervalsing zou gebeurd zijn kort vòòr het jaar 800. Dat is mijns inziens een vervalsing van de vervalsing. De allereerste vervalsing is gepleegd (mijns inziens) in de 11e of 12e eeuw en daarin verplaatst naar 800. Deze "schenking" kwam trouwens bijzonder goed uit voor Sylvester II en Otto III...

berend willem hietbrink. zei

het mozaiek is een graancirkel uit het stenen tijdperk. de rest van de fresco's=vrij-schouw zijn stripverhalen uit de vervalsings tijdperken... vervalsingen is van alle tijden... fantaseer het maar.... in naam van het dagelijks brood verdienen. jaartallen...? en dat terwijl alles tijdloos !!! daar niets staat stil.