zondag 8 juli 2012

Graven langs de Via Appia

Met enige vertraging door drukte en problemen met de apparatuur is hier een impressie van Co's eerste opgraving. Om een gevoel te krijgen voor de informatie die opgravingen opleveren en vooral de manier waarop archeologische resten worden geïnterpreteerd, is hij drie weken mee met zijn Alma Mater naar een opgraving aan de Via Appia, de oudste Romeinse weg.
De universiteit graaft langs de vijfde mijl van de Via Appia (zo'n 7,5 tot 8 kilometer vanaf het beginpunt in Rome) om een indruk te krijgen van de geschiedenis en het gebruik van deVia Appia en z'n omgeving. De bedoeling is om een soort biografie van dit stuk weg te schrijven. Dat is nodig, want er is nauwelijks serieus archeologisch onderzoek gedaan naar deze beroemde weg en zijn geschiedenis.
De opgravingen van dit langjarige project hebben vorig jaar al een rijke oogst opgeleverd die vol trots aan de nieuwe lichting opgravers getoond werd. Een voorbeeld is deze sleuf tussen de zogeheten tombes van de Horatii.
Of dit kleinere pareltje, een crematiehuisje compleet met vloer (waar de student staat te oreren is de ingang). 
Een ander onderdeel van het project is het in kaart brengen van alle zichtbare resten op en rond de Via Appia. Van bescheiden stenen tot indrukwekkende resten van grafmonumenten, zoals deze 'champignon', mogelijk de resten van een piramidevormig grafmonument (en één die Co als eens eerder heeft gezien, zij het onder veel nattere omstandigheden).
De Via Appia heeft nog veel geheimen die prijsgegeven kunnen worden. Kijk maar eens naar dit plaatje hierboven. Een puzzel voor de archeologen.Niet alleen het grafmonument links is interessant, maar ook de vele brokstukken op de voorgrond vragen om een verklaring. En dan zijn nog niet eens de vage heuveltjes in het landschap genoemd. Als je de foto uitvergroot, dan kun je duidelijk zien dat die recht op de Via Appia staan, wat zeer waarschijnlijk betekent dat er nog hele gebouwen onder liggen. Genoeg materiaal voor nog vele jaren onderzoek.

Geen opmerkingen: